ಹಿರಿಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ‘ಯುಎನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್’ (1982) ಅನ್ನು ಮೂಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ತತ್ವಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಆದಾಯ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ, ನೀರು, ಆಶ್ರಯ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರಬೇಕು.
  • ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ: ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನೀತಿಗಳ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು.
  • ಆರೈಕೆ: ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರಬೇಕು.
  • ಸ್ವಯಂ ಪೂರೈಸುವಿಕೆ: ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • ಘನತೆ: ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು.

ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ:

  •  ವಿಧಿ (ಆರ್ಟಿಕಲ್) 41: ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆರವು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಬಯಕೆಯ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ವಿಧಿ (ಆರ್ಟಿಕಲ್) 46: ರಾಜ್ಯವು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಉತ್ತೇಜನ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಯಿದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು:

  • ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯ್ದೆ (1956)
  • ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆ, 2007

© ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2021